web statistics
 
國立清華大學 語言學研究所
NTHU Linguistics

 

訪問學者 COLLOQUIUM SPEAKERS

 1. Katia Chirkova and Alexis Michaud (2008.11)

 2. Hsiu-chuan Liao 廖秀娟 (2008.11)

 3. Jerold A. Edmondson (2008.10)

 4. Shih-chi Yeh 葉詩綺 (2008.10)

 5. Robert A. Blust (2008.6)

 6. Shigeru Miyagawa (2008.6)

 7. Henry Yung-li Chang 張永利 (2008.5)

 8. Yen-hwei Lin 林燕慧 (2008.5)

 9. Donca Steriade (2008.5)

 10. Marie Meili Yeh 葉美利 (2008.5)

 11. William Ayres (2008.4)

 12. Halvor Eifring (2008.4)

 13. Chao-lin Li 李釗麟 (2008.3)

 14. Yueh-chin Chang 張月琴 (2008.3)

 15. Ting-chi Wei 魏廷冀(2008.1)

 16. Boping Yuan (2007.12)

 17. Yen-hui Audrey Li 李豔惠 (2007.11)

 18. Malcolm Ross 羅茂康 (2007.10)

 19. Thomas Hun-tak Lee 李行德 (2007.6)

 20. Robert Liang-wei Cheng 鄭良偉 (2007.4)

 21. Amy P. Lee 李佩容 (2007.4)

 22. Feng-fan Hsieh 謝豐帆 (2007.3)

 23. Cheng-hui Liu 劉承慧 (2007.3)

 24. Jianmin Lu 陸儉明 (2006.12)

 25. Kuang Mei 梅廣 (2006.12)

 26. Yi-long Huang 黃一農 (2006.11)

 27. Yiyan Wang 王一燕 (2006.11)

 28. Hiroshi Aoyagi (2006.11)

 29. Paul Portner (2006.9-2007.6)

 30. Mei-hui Tsai 蔡美慧 (2006.9)

 31. Rui Guo 郭銳 (2006.9)

 32. Tsu-lin Mei 梅祖麟 (2006.6)

 33. Jie Zhang 張杰 (2006.5)

 34. Yen-hwei Lin 林燕慧 (2006.5)

 35. Jung-ku Park 朴正九 (2006.4)

 36. Yu-ching Hsieh 謝玉菁 (2006.4)

 37. Hsiu-chuan Liao 廖秀娟 (2006.4)

 38. Pen-ying Wang 王本瑛 (2006.4)

 39. Chunmei Chen 陳春美 (2006.3)

 40. John Ohala (2006.3)

 41. Qingzhi Zhu 朱慶之 (2005.12)

 42. C.-C. Jane Tang 湯志真 (2005.11)

 43. Jackson T.-S. Sun 孫天心 (2005.11)

 44. Lily I-wen Su 蘇以文 (2005.11)

 45. Shu-hui Peng 彭淑惠 (2005.11)

 46. William S.-Y. Wang 王士元 (2005.10)

 47. Robert D. Van Valin, Jr. (2005.6)

 48. Kuang Mei 梅廣 (2005.6)

 49. Ching-fen Hsu 許靜芬 (2005.5)

 50. Li-li Chang 張麗麗 (2005.5)

 51. Paula Radetzky (2005.4)

 52. James Hsiao-tzu Yang 楊孝慈 (2005.3)

 53. Hsi-yao Su 蘇席瑤 (2005.3)

 54. Huichi Lee 李惠琦 (2005.3)

 55. Paul J.-K. Li 李壬癸 (2005.3)

 56. Hwang-cherng Gong 龔煌城 (2005.2)

 57. William O'Grady (2004.12)

 58. Huimei Liu 劉惠美 (2004.12)

 59. Shaoyu Jiang 蔣紹愚 (2004.12)

 60. Yuki Kuroda (2004.11)

 61. Hsin-I Hsieh 謝信一 (2004.11)

 62. Yu-Ling Christie Chang 張玉玲 (2004.11)

 63. Hongjun Wang 王洪君 (2004.11)

 64. Futang Wang 王福堂 (2004.11)

 65. Shaoyu Jiang 蔣紹愚 (2004.11)

 66. Shengli Feng 馮勝利 (2004.8)

 67. Yen-hwei Lin 林燕慧 (2004.6)

 68. Michael Hammond (2004.5)

 69. James Myers 麥傑 (2004.5)

 70. Keiko Mochizuki 望月圭子 (2004.5)

 71. Jonah T.-H. Lin 林宗宏 (2004.4)

 72. Hsiu-hsueh Liu 劉秀雪 (2004.4)

 73. Alessandra Giorgi (2004.3)

 74. James Higginbotham (2004.3)

 75. Stephen Crain (2004.3)

 76. Melody Ya-yin Chang 張雅音 (2004.3)

 77. Yen-hwei Lin 林燕慧 (2003.12)

 78. Thomas Hun-tak Lee 李行德 (2003.12)

 79. Niina Zhang張寧 (2003.12)

 80. Chiu-yu Tseng 鄭秋豫 (2003.12)

 81. C.-C. Cheng 鄭錦全 (2003.11)

 82. Chen-sheng Luther Liu 劉辰生 (2003.10)

 83. Bruce Derwing and Gary Libben (2003.4)

 84. Chin-lung Yang 楊金龍(2003.2)

 85. Imogen Chen (2002.9-2002.12)

 86. Chih-hao Tsai 蔡志浩 (2002.12)

 87. Ian Maddieson (2002.11)

 88. Shun-chau You 游順釗 (1992.9-1993.7)

 89. Robert Liang-wei Cheng 鄭良偉

 90. C.-C. Cheng 鄭錦全 (系列演講 1991.3-1991.5)

 91. Tsu-lin Mei 梅祖麟 (1989.8-1989.12)